Προς όλους τους σιδηροδρομικούς, τους λάτρες και τους φίλους του σιδηρόδρομου

Για περισσότερα από 100 χρόνια ο Σιδηρόδρομος απετέλεσε τον κυρίαρχο τρόπο χερσαίας

μεταφοράς στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Ήταν το μέσον που συνέβαλε σημαντικά στην έκρηξη της εκβιομηχάνισης τους περασμένους αιώνες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορικές μνήμες και τις παραδόσεις των λαών και εξακολουθεί να είναι το χερσαίο µέσο για την μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, µε κόστος σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο των άλλων χερσαίων μεταφορικών μέσων και του αεροπλάνου.

Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ θεωρείται το οικονομικότερο, παραγωγικότερο, φιλικότερο στο περιβάλλον, ανετότερο και ασφαλέστερο, με άλλα λόγια το καλύτερο μέσο μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

  • Οικονομικότερο: Για τον Σιδηρόδρομο απαιτείται ισχύς περίπου ενός ίππου ανά μικτό ελκόμενο τόνο, ενώ για τα αντίστοιχα οδικά μέσα μεταφοράς, απαιτούνται τουλάχιστον 10 ίπποι.
  • Παραγωγικότερο: Η μεταφορά φορτίων που απαιτεί την χρήση μερικών δεκάδων φορτηγών αυτοκινήτων, μπορεί να επιτευχθεί από μόνο μία αμαξοστοιχία.
  • Φιλικότερο στο περιβάλλον: Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά όταν η ελκτικές μονάδες των αμαξοστοιχιών είναι ηλεκτροκίνητες. Οι αρνητικές επιπτώσεις επί του φυσικού περιβάλλοντος της κατασκευής και λειτουργίας σιδηροδρομικού δικτύου, είναι ιδιαίτερα περιορισμένες σε σχέση µε τις αντίστοιχες ενός αυτοκινητοδρόμου, ή ενός συστήματος αερομεταφορών.
  • Ανετότερο: Οι συνθήκες του ταξιδιού με τρένο είναι σαφέστατα και μακράν οι καλύτερες από όλα τα άλλα μεταφορικά μέσα. Εξάλλου είναι γνωστό ότι “με τον Σιδηρόδρομο δεν μεταφέρεσαι, αλλά ταξιδεύεις”.
  • Ασφαλέστερο: Εάν οι απώλειες επιβατών μετρηθούν ανά μονάδα χρόνου ο Σιδηρόδρομος είναι το ίδιο ασφαλής με το αεροπλάνο. Εάν ο υπολογισμός γίνει με βάση το σύνολο των πραγματοποιηθεισών διαδρομών ο Σιδηρόδρομος είναι 6 φορές πιο ασφαλής από το αεροπλάνο.

Ζητούμε ευγενικά την συνδρομή και την υποστήριξή σας, στην προσπάθεια του Πανελληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. ΟΣΕ, για την εκκίνηση της διαδικασίας με σκοπό την καθιέρωση της ενδεκάτης Νοεμβρίου (11/11) κάθε έτους, ως της Παγκόσμιας Ημέρας Σιδηροδρόμων.